Beviljade bidrag

Tidigare beviljade anslag: Bland de projekt som stiftelsen stött kan nämnas…

Beviljade anslag 2018

 • underhåll och renovering av en gammal fiskebåt – 60 000 kronor
 • belysning i Gustafsbergs parken – 65 000 kronor
 • Gustafsbergsdagarna 2019 – 100 000 kronor

Beviljade anslag 2017

 • Backamo och Bohusläns regemente – 25 000 kronor
 • Projekt ”vänskap som förenar” – 50 000 kronor
 • Gustafsbergsdagarna 2017 – 90 000 kronor

Beviljade anslag 2016

 • Bidrag till Bohusläns dragoners uniform 1704 – 42 000 kronor
 • Digitalisering av kartmaterial och inköp av bildmaterial – 30 000 kronor

Beviljade anslag 2015

 • Gustafsbergsdagarna 2016 – 81 000 kronor
 • Stallebrottet kulturproduktion – 30 000 kronor
 • Bidrag till bok med gamla bilder från Uddevalla och Gustafsberg – 20 000 kronor
 • Researchkostnad inför historisk roman – 10 000 kronor
 • Dansgolv på Bergs festplats – 25 000 kronor
 • Tryckningsbidrag Bohuslänsk stickning – 50 000 kronor
 • Gustafsberg 2025 – 20 000 kronor
 • Guideutbildning och auktorisation av guider i Bohuslän – 16 200 kronor

Beviljade anslag 2014

 • Gustafsbergsdagarna 2015 – 60 000 kronor
 • Bidrag till film om fiskebåten LL158 Sandö – 50 000 kronor
 • Dokumentation om ”Bohus len om befolkningen liv och levene under norsk tid 1530-1660”  – 35 000 kronor
 • Bidrag till projektet ”Den medeltida kyrkoplatsen – kyrkolandskapets etablering och förändring i Ranrike ca 1000-1400” – 10 000 kronor
 • Bidrag till Karolineuniformer – 35 000 kronor

Beviljade anslag 2013

 • Gustafsbergsdagarna 2014 – 100 000 kronor
 • Tryckningsbidrag Tanums kompani 1727-1901 – 20 000 kronor
 • Bidrag till film om fiskebåten LL158 Sandö – 30 000 kronor
 • Bidrag till film ”Lilla Kornö” – 16 000 kronor
 • Rädda Bergs festplats – 50 000 kronor

Beviljade anslag 2012

 • Gustafsbergsdagarna 2013 – 70 000 kronor
 • Bidrag bokutgivning ”Sånt folk finns inte här” en Bohuslänsk rättshistoria – 50 000 kronor
 • Forskningsbidrag ”Den gamla goda onda tiden” – 50 000 kronor
 • Bidrag till restaurering av Varmbadhuset – 60 000 kronor
 • Bidrag till manusförfattare Det historiska spelet – 60 000 kr
 • Tryckningsbidrag – Bullarens kompani 1727-1901 – 20 000 kr
 • Bidrag för marknadsföring av Gustafsbergs badort  – 25 000 kr