Styrelse

Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning.

Stiftelsens styrelse består av:

 

Landshövding Lars Bäckström
Länsstyrelsen
Södra Hamngatan 3
403 40 Göteborg

Annette Prior
Bohusläns Museum
Box 403
451 19  Uddevalla
annette.prior@bohuslansmuseum.se

Gunnar Klasson
Gustafsbergsstiftelsen
Gustafsberg 413
451 91  Uddevalla
gunnar.klasson@gustafsberg.se

Lena-Britt Hansson
Sekreterare
Danske Bank Stiftelsetjänst
Box 110 55
404 22 Göteborg
stiftelseforvaltningen@danskebank.se
0752-48 41 41